• 1599
  • admin@police.com

ประกวดการฝึกยุทธวิธีระดับสถานีตำรวจ

เช้าวันนี้ 18 ก.พ.61 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป) เป็นประธานพิธีประกวดการฝึกยุทธวิธีระดับสถานีตำรวจ ของ บก.น.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และลดการสูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและเหยื่อ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน ณ อาคารโดม โรงเรียนพญาไท กรุงเทพฯ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ เปิดเผยว่า “โครงการทดสอบการฝึกยุทธวิธี บก.น.๑” เป็นการฝึกยุทธวิธีเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อเป็นการทบทวนยุทธวิธี การตรวจค้น จับกุม การใช้อาวุธ อุปกรณ์ในการจับกุมและนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ตามหลักการยุทธวิธีและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม