• 1599
  • admin@police.com

“รองเฉลิมเกียรติ” มุ่งงานชุมชนสัมพันธ์ตำรวจป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก

บ่ายวันนี้ (16 ก.พ.61) พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป) เป็นประธานพิธีปิด โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เกี่ยวกับงานชุมชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 6 ณ ห้องประชุมเรสซิเดนซ์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม พร้อมทั้งกล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจการตำรวจ ได้กำหนดนโยบาย แผนพิทักษ์ภัยให้ประชาชน 2561 โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง งานชุมชนสัมพันธ์จึงเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก พร้อมทั้งให้ผู้รับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับมาในครั้งนี้ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน และสร้างความสงบสุขให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป