• 1599
  • admin@police.com

รอง ผบ.ตร.เน้นย้ำมาตรการป้องกันช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ และตรุษจีน

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 9 ก.พ.พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป) เปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน “รักบริสุทธิ์ หยุดอาชญากรรม” (Pure Love Stop Crime) ในช่วงวันวาเลนไทน์ โดยมี แคท-อาทิติยา" อาทิติยา เบ็ญจะปัก แองเจิ้ล- อาทิตยา ทองวิชิต นางเอกช่อง 7 เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนรับรู้การประพฤติตัวให้เหมาะสมในวันแห่งความรัก พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานดูแลงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ และเทศกาลวันตรุษจีน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ จึงกำชับให้หน่วยปฏิบัติ ช่วยกันดูแล ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ โดยเฉพาะการกระทำความผิดต่อเด็ก และเยาวชน ในการรักษาความปลอดภัย เน้นการดำเนินการในพื้นที่ล่อแหลม หรือ เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม การคุกคามทางเพศ ได้แก่ สถานบริการ สถานบันเทิง โรงแรมม่านรูด สวนสาธารณะ แหล่งมั่วสุมหรือที่ชุมนุมของเด็กและเยาวชน โดยให้มีการตั้งจุดตรวจ และเข้มงวด กวดขัน สถานบริการ สถานบันเทิง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานบริการ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 โดยเคร่งครัด ในเรื่องใบอนุญาตให้เปิด - ปิด สถานบริการ การพกพาอาวุธเข้าไปในสถานบริการ โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ตรวจบัตรประจำตัวประชาชนผู้มาใช้บริการ ที่มีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับอายุ และเพิ่มความเข้มในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งต้องไม่มีการจำหน่ายสุราและ/หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงการมั่วสุมเสพยาเสพติด การแสดงลามกอนาจาร หรือการแสดงที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ หากตรวจพบสถานบริการที่มีการปล่อยปละละเลย ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ส่วนในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจ และฝ่ายสืบสวนเพิ่มความเข้มในการออกตรวจตราตามสถานที่/ตลาดที่จำหน่ายสินค้า ที่นำไปประกอบพิธีเซ่นไหว้ โดยเน้นวันจ่าย (14 ก.พ.61) รวมทั้งเฝ้าระวังการป้องกันเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ ธนาคาร ร้านทอง ร้านอัญมณี ร้านสะดวกซื้อ โรงทาน และบริเวณที่มีประชาชนเดินทางไปจับจ่ายใช้สอย ในวันไหว้ (15 ก.พ.61 ) ให้เน้นเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งในวันดังกล่าว จะมีการไหว้เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณี มีการจุดธูปเทียนและเผากระดาษตามคติความเชื่อ และอาจลืมดับไฟ หรืออาจเกิดจากแรงลมพัดทำให้เกิดการติดไฟลุกลามขึ้นได้ง่าย และวันเที่ยว(16 ก.พ.๖๑) ให้เน้นตรวจตราสถานที่ท่องเที่ยวและโรงแรม หรือที่พักอาศัยในกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งปิดบ้าน/บริษัท/ห้างร้าน เดินทางไปท่องเที่ยว รวมทั้งป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจห้ามมิให้มีการเรียกรับเงินแต๊ะเอียหรือผลประโยชน์อื่นใดอันมิชอบในวันตรุษจีนอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ให้ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าสถานีตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด