• 1599
  • admin@police.com

รอง ผบ.ตร.แถลงจับยาเสพติด

เที่ยงวันนี้ 26 ม.ค. 61 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป) เป็นประธานในการประชุม ขับเคลื่อนโครงการ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม โดยมี นายชนัตชัย พฤกษ์สุกาญจน์ ที่ปรึกษาการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ตร. ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล ประธานสถาบันอาชญวิทยาฯ ม.รังสิต ,นาวาโทกมล สินธุณรงค์ ผู้แทน บมจ.ปตท. ฝ่ายความมั่นคงและปลอดภัยฯ,ร.ต.อ.เจริญชัย สารผล ผอ.สถาบันฝึกฝึกอบรม การรักษาความปลอดภัย รฟม. โดยมีดำเนินโครงการดังนี้ 1. โครงตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม โดยการใช้การมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม 2.โครงการสถานีบริการน้ำมันต้นแบบ โดยใช้ระบบ License Plate Recognition System ตรวจจับป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลรถหาย และรถที่ใช้ก่อเหตุอาชญากรรม เพื่อป้องกันเหตุและรักษาความปลอดภัยร่วมกับตำรวจ 3.โครงการความร่วมมือกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และรัฐวิสาหกิจ 8 หน่วยงาน เพื่อสร้างเครือข่ายในด้านรักษาความปลอดภัย โดยเชื่อมระบบกล้องวงจรปิดให้ความคุมจุดเสี่ยงต่างๆทั่วประเทศ