• 1599
  • admin@police.com

“เฉลิมเกียรติ”ลงถนนข้าวเหนียว ขอนแก่น ตรวจความพร้อมมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย

เมื่อเวลา 14.30 น.วันนี้ (12 เม.ย.61) พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป) และคณะ เดินทางลงพื้นที่ ตำรวจภูธรภาค 4 จว.ขอนแก่น เพื่อตรวจความพร้อมมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ได้เน้นย้ำกำชับให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยุ 191 การยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยแอพลิเคชั่น police I lert u และการบำรุงขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าปฏิบัติงานประจำศูนย์เป็นสำคัญ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ได้กำชับเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โดยให้ถือปฏิบัติตามแผนและ/หรือมาตรการที่รองรับการปฏิบัติ ตามนโยบายของ ตร.อย่างเคร่งครัด การลงพื้นที่บริเวณถนนข้าวเหนียว ใน จ.ขอนแก่น พื้นที่ตำรวจภูธาค 4 ซึ่งจะมีการจัดงานสงกรานต์ ซึ่งจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ จะเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก จึงได้กำชับในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่บูรณาการกำลัง ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 นี้ ได้ปฏิบัติงานอย่างมีวิริยะอุตสาหะ เสียสละทุ่มเท ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด เพื่อใ้ห้ภารกิจครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย