• 1599
  • admin@police.com

“รองเฉลิมเกียรติ ”เน้นย้ำตำรวจภาค 4 เข้มงวดสกัดกั่นยาเสพติด รับมือช่วงเทศกาลสงกรานต์

บ่ายวันนี้ (26 มี.ค.61) พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป) พร้อมด้วย พล.ต.ท.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผบช.ภ.4 เป็นประธานประชุมบริหารราชการตำรวจภูธรภาค 4 และปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายระดับรอง ผบก.-สว. ในวาระประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกตำรวจภาค 4 อ.เมือง ขอนแก่น โดยมีข้าราชการตำรวจระดับ หัวหน้าสถานีขึ้นไป ในสังกัดภาค 4 เข้าร่วมรับฟังการประชุม พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ มอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ เน้นย้ำตำรวจภาค 4 เข้มงวดสกัดกั่นยาเสพติด รับมือช่วงเทศกาลสงกรานต์ การยกระดับการให้บริการประชาชน ของสถานีตำรวจ การสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนเป็นหลักสำคัญ ตามแผน “พิทักษ์ภัยให้ประชาชน 2561” ให้ตำรวจภูธรภาค 4 จัดการฝึกอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้แสวงหาความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืน