• 1599
  • admin@police.com

“เฉลิมเกียรติ” นำกำลังตรวจร้านค้างาช้าง 117 ร้านค้า 18 จังหวัด ทั่วประเทศ รับวันช้างไทย

บ่ายวันนี้ (13 มีนาคม 2561) พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจปฏิบัติการปราบปรามการค้างาช้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บูรณาการร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฝ่ายปฏิบัติการที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนำกำลังเข้าตรวจร้านค้างาช้าง ที่ได้รับอนุญาตทั่วประเทศ ซึ่งมีทั้งสิ้น 117 ร้านค้า ใน 18 จังหวัด เพื่อตรวจสอบบัญชีจำนวนงาช้างที่มีอยู่ และที่ได้จำหน่ายไปแล้วว่าตรงกันที่แจ้งไว้หรือไม่ เพื่อป้องปราบมิให้มีการนำงาช้างแอฟริกา หรืองาช้างที่ผิดกฎหมายอื่นๆ มาสวมจำหน่าย สำหรับในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร มีร้านค้าที่ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น 22 ร้าน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ลงพื้นที่ตรวจร้านค้างาช้าง ที่ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ เพื่อตรวจสอบบัญชีจำนวนงาช้างที่มีอยู่ และที่ได้จำหน่ายไปแล้ว เพื่อป้องปรามการทำความผิดเกี่ยวกับงาช้าง เนื่องในวันนี้ 13 มีนาคม 2561 เป็นวันช้างไทย