• 1599
  • admin@police.com

ตรวจเยี่ยมโรงพักสมุทรสงคราม

เย็นวันนี้ 2 มีนาคม 2561 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้สถานีตำรวจปฏิบัติตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในด้านการให้บริการ การจัดสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ปรับปรุงพัฒนาศูนย์วิทยุโดยให้ใช้แอพพลิเคชั่น Police i Lert u เพื่อให้การรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการฝึกทบทวนยุทธวิธีในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และการเผชิญเหตุ ส่วนในด้านสวัสดิการของข้าราชการตำรวจ ให้หัวหน้าสถานีตำรวจดูแลกำลังพลให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติตนให้มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายให้เรียบร้อย สมกับการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ จากนั้น พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ได้เดินทางไปตรวจโรงน้ำดื่มประชารัฐที่จัดไว้เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจและประชาชน พร้อมทั้งได้ทดลองหยอดเหรียญกดน้ำจากตู้ พบว่าสามารถใช้การได้ดี ราคาเพียงลิตรละ1บาท ซึ่งเป็นประโยชน์กับตำรวจและประชาชนอย่างมาก