• 1599
  • admin@police.com

ตรวจเยี่ยมยกระดับบริการประชาชนของสถานีตำรวจ

เย็นวันนี้ 2 มีนาคม 2561 พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. (ปป) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจภูธรบางโทรัด จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้สถานีตำรวจปฏิบัติตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในด้านการให้บริการ การจัดสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ปรับปรุงพัฒนาศูนย์วิทยุ โดยให้ใช้แอพพลิเคชั่น Police i Lert u เพื่อให้การรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่วนในด้านสวัสดิการของข้าราชการตำรวจ ให้หัวหน้าสถานีตำรวจดูแลกำลังพลให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติตนให้มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายเรียบร้อยสมกับการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์