• 1599
  • admin@police.com

รอง ผบ.ตร.แสวงหาความร่วมมือ ภาคประชาชน

เที่ยงวันนี้ (26 ก.พ.61) พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป) พร้อมด้วย พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5, ผบก.ในส่วนของ บช.ภ.5 และภาคประชาชนผู้เกี่ยวข้อง ได้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ในส่วนของตำรวจภูธรภาค 5 (กต.ตร. ภ.5) ณ ห้องประชุม ภ.5 จ.เชียงใหม่ โดย พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติฯ กล่าวว่า กต.ตร.เป็นภาคประชาชนที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในกิจการตำรวจ ทั้งยังเป็นเสมือนกระจกสะท้อนมุมมองของประชาชนในการทำงานของตำรวจ ดังนั้นจึงให้ตำรวจ และ กต.ตร.ประสานการปฏิบัติ พร้อมทั้งให้ทุกฝ่ายร่วมบูรณาการทำงานร่วมกับองค์กรทางภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดผลครอบคลุมครบทุกมิติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน