• 1599
  • admin@police.com
1.1 เอกสารสำคัญที่ต้องนำติดตัวไป
1.2 กรณีบัตรประจำตัวประชาชนหายหรือบัตรถูกทำลาย
1.3 แจ้งความเอกสารสำคัญหาย
1.4 แจ้งความคนหาย
1.5 จังความอาวุธปืนหาย
  (1) ทะเบียนใบอนุญาตอาวุธปืน
  (2) ใบเสร็จรับเงินที่บริษัทห้างร้านขายปืน ออกให้ (ถ้ามี)
1.7 แจ้งความทรัพย์สินหาย
  (1) ใบเสร็จรับเงินซื้อขาย หรือหลักฐาน การแสดงการซื้อขายทรัพย์สินนั้น
  (2) รูปพรรณทรัพย์สินนั้น ๆ เช่น หมายเลข เครื่อง ฯลฯ (ถ้ามี)
  (3) ตำหนิหรือลักษณะพิเศษต่าง ๆ
  (4) เอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่มี ในกรณีลักทรัพย์ในบ้านเรือนหรือสำนักงาน
ให้รักษาร่องรอยหลักฐานในที่เกิดเหตุไว้อย่าให้ผู้ใด
เข้าไปแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของในที่เกิดเหตุจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปถึง
1.8 แจ้งความถูกปลอมแปลงเอกสาร
1.9 แจ้งความถูกฉ้อโกงทรัพย์
1.10 แจ้งความถูกยักยอกทรัพย์
1.11 แจ้งความถูกยักยอกทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับ การเช่าซื้อ
1.12 แจ้งความทำให้เสียทรัพย์
1.13 แจ้งความพรากผู้เยาว์
  (1) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์
  (2) ใบเกิดของผู้เยาว์(สูติบัตร)
  (3) รูปถ่ายของผู้เยาว์
  (4) หลักฐานสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผู้เยาว์ (ถ้ามี)
1.14 แจ้งความถูกข่มขืนกระทำชำเรา
1.15 แจ้งความถูกทำร้ายร่างกายและเหตุฆ่าคนตาย
1.16 แจ้งความจ่ายเช็คโดยไม่มีเงิน(เช็คเด้ง)
1.17 การประกันตัวผู้ต้องหา
  (1) การปฏิบัติ
  (2) การใช้บุคคลเป็นประกันหรือหลัก ประกันในการปล่อยชั่วคราวในชั้นสอบสวน
  (3) การพิจารณาการให้ประกันตัวผู้ต้องหา
2.1 การป้องกันการลักทรัพย์ในที่พักอาศัย
(1) ก่อนออกจากบ้าน
(2) ก่อนเปิดประตูบ้าน
(3) ก่อนหลับตอนกลางคืน
(4) การจ้างคนรับใช้
2.2 การป้องกันการลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และ วิ่งราวทรัพย์ในสถานประกอบการค้า
(1) ตัวร้านค้า
- สำรวจความแน่นหนาแข็งแรงของ กลอนประตูร้านค้าอยู่เสมอ
- การจัดสถานประกอบการ ควรให้ สามารถมองเห็นจากด้านนอกได้
- ควรติดสัญญาณแจ้งภัยไว้หลายแห่ง ในสถานประกอบการ เช่น ใต้โต๊ะทำงาน ห้องน้ำ
(2) การเปิด
– ปิดร้าน
- ไม่ควรเปิดแต่เช้าตรู่เกินไปหรือปิด จนดึก
- ขณะกำลังจะเปิดร้าน
ถ้ามีคนแปลกหน้า มาติดต่อซื้อขายให้ระมัดระวัง หากเป็นไปได้ควรปฏิเสธ
(3) ขณะอยู่ในร้าน
- ไม่ควรอยู่ในร้านเพียงลำพังโดยเฉพาะ เด็กหรือสตรีถ้าต้องไปหยิบของ หลังร้านควรเรียกคน มาอยู่ดูแลหน้าร้านกับลูกค้าเสมอ
- ระมัดระวังคนแปลกหน้าที่มักเดินวนเวียนมาหลายๆครั้งควรรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทราบ สังเกตจดจำรายละเอียดคนแปลกหน้าที่เข้ามา ในร้านค้า - ไม่นำสินค้าราคาแพง ๆ มาให้เลือก หลายชิ้น
- ไม่ควรเก็บเงินสดจำนวนมากหรือ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในร้านค้า
(4) การรับพนักงาน
- ทำทะเบียนประวัติของพนักงาน โดยละเอียด ทั้งรูปถ่าย บัตรประจำตัวประชาชน สถานที่ติดต่อ ที่อยู่ญาติพี่น้อง ฯลฯ
2.3 การป้องกันการล้วงกระเป๋าและชิงทรัพย์ ในที่สาธารณะ
(1) ไม่นำทรัพย์สินมีค่าพกติดตัวจำนวนมาก ถ้าจำเป็นควรแยกเป็นหลาย ๆ ที่
(2) พกกระเป๋าไว้ในที่ปลอดภัย เช่น กระเป๋า กางเกงด้านหน้า
(3) กระเป๋าถือสตรีไม่ควรหิ้ว หรือสะพายบ่า ควรถือกระชับมือไว้
(4) พึงระลึกไว้ว่า คนร้ายเป็นไปได้ทุกเพศ ทุกวัย
(5) สถานที่ที่มักเกิดเหตุร้าย เช่น ที่รกร้าง ควรหลีกเลี่ยง
หรือที่มีฝูงชนเบียดเสียดควรระมัดระวัง
(6) เมื่อรู้ตัวว่าถูกล้วงกระเป๋าหรือพบเห็น ผู้อื่นถูกล้วงให้รีบส่งเสียงดังขอความช่วยเหลือ
2.4 การป้องกันการถูกล่อลวงข่มขืน
2.5 การป้องกันบุตรหลานถูกลักพาตัว
2.6 การป้องกันรถหาย
3.1 ท่านจะขับรถให้ปลอดภัยได้อย่างไร
- การขับรถโดยปลอดภัยขึ้นอยู่กับความรู้ 5 ประการ หรือหลัก “5 ร”
1) รอบรู้เรื่อง “รถ”
2) รอบรู้เรื่อง “ทาง”
3) รอบรู้เรื่อง “วิธีการขับรถ”
4) รอบรู้เรื่อง “กฎจราจร”
5) รอบรู้เรื่อง “มารยาท”
1) รอบรู้เรื่องรถ ต้องรอบรู้เรื่องรถที่ขับขี่เป็นอย่างดี หมั่นตรวจตราแก้ไขข้อบกพร่องอยู่เสมอ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งก่อนออกเดินทางไกลต้องตรวจอุปกรณ์สำคัญๆ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
- เครื่องยนต์
- ห้ามล้อ
- ยาง
- นอตบังคับล้อ
- พวงมาลัย
- ที่ปัดน้ำฝน
- กระจกส่องหลัง
- ไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวและไฟเบรก
2) รอบรู้เรื่องทาง ทางแต่ละสายย่อมแตกต่างกันโดยสภาพ ภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมถ้าเส้นทางไม่เคยไป ควรศึกษาจากแผนที่ คู่มือการท่องเที่ยว ถามผู้รู้หรือ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเช่น กรมทางหลวงตำรวจทางหลวง ตำรวจท้องที่ฯลฯ ที่สำคัญที่สุดท่านจะต้องสังเกตและ ปฏิบัติตามป้ายและเครื่องหมายจราจร
3) รอบรู้เรื่องวิธีขับรถ การขับรถเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ขับรถ เป็นอย่างเดียวไม่พอต้องรู้วิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ โดยฉับพลันและสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยมิได้คาดคิดเนื่องจากขาดความชำนาญ เช่น เบรกแตกจะทำอย่างไร ฯลฯ
4) รอบรู้เรื่องกฎจราจร กฎจราจรมีไว้เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนประพฤติ ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยและ ความสะดวกรวดเร็ว
5) รอบรู้เรื่องมารยาท
- คนขับรถควรที่มีน้ำใจให้แก ่กัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
- การขับรถให้ถูกกฎหมายโดยไม่ฝ่าฝืน ข้อห้ามตามมาตรการ 3 ม. 2 ข. 1 ร. ดังนี้ 3 ม.
1. ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่ สวมหมวกนิรภัย
2. ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีอุปกรณ์ ส่วนควบไม่ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
อันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ
3. ขับรถขณะเมาสุรา
2 ข. 1. ขับรถยนต์ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
2. ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 1 ร. ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมาย กำหนด
3.2 ความรู้เกี่ยวกับการเดินถนน การข้ามถนน การขึ้นลงรถประจำทางอย่างปลอดภัย
1) การเดินถนน
2) การข้ามถนน
3) ช่องข้ามทางหรือทางม้าลาย
4) ทางข้ามที่มีตำรวจจราจรควบคุม
5) การข้ามถนนบนสะพานลอย
6) การขึ้นลงรถประจำทางอย่างปลอดภัย
3.3 ความรู้เกี่ยวกับรถที่นำมาใช้
3.4 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร
4.1 กฎหมายอาญา
1) ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.๒๔๙๙
2) ประมาวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.๒๔๗๗
4.2) กฎหมายเกี่ยวกับการจราจร
1) พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
2) พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522
3) พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522
4.3) คำสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ)
1) คำสั่ง คสช ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
2) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๕๘ เรื่อง
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙
3) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๕๘ เรื่อง
มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ
4)คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๐/๒๕๕๙ เรื่อง
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา(
4.4 กฎหมายที่เกี่ยวกับสุรา/แอลกอฮอล์
1) พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493
2) พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
   1) กำหนดเวลาขายสุรา
   ผู้ใดได้รับอนุญาตขายสุราให้ขายสุราได้ เฉพาะภายในเวลาตั้งแต่ 11.00 น. – 14.00 น. และ ตั้งแต่17.00 น. – 24.00 น. ยกเว้นในกรณี การขาย ในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติและการขายในสถาน บริการ ซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลาเปิดปิดของสถาน บริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
   2) การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
     (1) ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษายกเว้นการขายเฉพาะ ร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ
     (2) ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20 ปีบริบูรณ์และผู้ที่มีอาการ มึนเมาจนครองสติไม่ได้ หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
     (3) ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการหรือลักษณะดังต่อไปนี้
     1. ใช้เครื่องขายอัตโนมัติ หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
     2. การเร่ขาย
     3. การลดราคาเพื่อประโยชน์ใน การส่งเสริมการขาย
     4. ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้า ชมการแข่งขัน การแสดงการให้บริการการชิงโชคการ ชิงรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด เป็นการตอบแทน แก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแก่ผู้นำหีบห่อหรือ สลากหรือสิ่งอื่นใดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ
     5. โดยแจกแถมให้หรือแลกเปลี่ยน กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือกับสินค้าอื่น หรือการ ให้บริการอย่างอื่นแล้วแต่กรณีหรือแจกจ่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในลักษณะเป็นตัวอย ่างของเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ หรือเป็นการจูงใจสาธารณชนให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการกำหนดเงื่อนไข การขายในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์โดยทางตรงหรือทางอ้อม หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
   3) สถานที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
     1) วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติ พิธีกรรมทางศาสนา (2) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและ ร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
     (3) สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้า หรือสโมสร
     (4) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
     (5) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย การศึกษาแห่งชาติ
     (6) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตาม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือร้านค้า ในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
     (7) สวนสาธารณะของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่จัดไว้เพื่อการ พักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป
     (8) พื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน ยกเว้น การขายของโรงงานผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดำเนินการ เป็นปกติธุระในทางการค้าของโรงงาน
     (9) บนทางตามกฎหมายว่าด้วยการ จราจรทางบก
     (10) พื้นที่ที่อยู่ในกำกับดูแลและใช้ ประโยชน์ของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร
     (11) สถานีรถไฟ หรือในขบวนที่อยู่ ในทางรถไฟ
     12) สถานีขนส่ง
     (13) ท่าเรือโดยสารสาธารณะ และ บนเรือโดยสารสาธารณะประจำทาง
     (14) สถานที่อื่น ที่รัฐมนตรีประกาศ กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
   4) สถานที่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
     (1) วัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติ พิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม ทางศาสนา
     (2) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาล และร้านขายยา ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้ เป็นที่พักส่วนบุคคล
     (3) สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พัก ส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี
     (4) สถานศึกษายกเว้นบริเวณที่จัดไว้ เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตาม ประเพณีหรือสถานศึกษาที่สอนการผสมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ที่ได้รับอนุญาต
     (5) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงหรือ ร้านค้าในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
     (6) สวนสาธารณะของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่จัดไว้เพื่อการ พักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป
     (7) พื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน ยกเว้น การบริโภคที่เป็นขั้นตอนของการผลิต หรือ รักษามาตรฐานของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
     (8) บนทางในขณะขับขี่ หรือในขณะ โดยสารอยู่ในรถหรือในขณะอยู่บนรถ
     (9) พื้นที่ที่อยู ่ในกำกับดูแลและใช้ ประโยชน์ของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือ สโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี
     (10) สถานีรถไฟ หรือในขบวนรถที่ อยู่บนทางรถไฟ
     (11) สถานีขนส่ง
     (12) ท่าเรือโดยสารสาธารณะ และ บนเรือโดยสารประจำทาง หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
   5) ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางใน ขณะขับขี่ หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถ
     (1) ความหมาย “ทาง” หมายถึง ทางเดินรถ ช่องทางเดินรถ ช่องทางเดินรถประจำทาง ไหล่ทาง ทางเท้า ทางข้าม ทางร่วม ทางแยก ทางลาด ทางโค้ง สะพาน และลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร รวมทั้ง ทางส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้ในการ จราจร แต่ไม่รวมถึงทางรถไฟ “รถ” หมายถึงยานพาหนะทางบก ทุกชนิด ไม่รวมรถไฟและรถราง
     (2) ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สุรา ฯลฯ) ในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยู่บนรถ หรือในรถในขณะที่อยู่บนทางไม่ว่ารถนั้นจอดอยู่ หรือ เคลื่อนที่ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดต้องโทษจำคุกไม่เกิน 6เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
   6) อัตราโทษผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุรา (ตรวจพบแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์)
     (1) เมาแล้วขับ อัตราโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาต
     (2) เมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ อันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ อัตราโทษจำคุก 1 ถึง 5 ปีและปรับ 20,000ถึง100,000 บาท และพักใช้ใบ อนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาต
     (3) เมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ อันตรายสาหัส อัตราโทษจำคุก 2 ถึง 6 ปีและปรับ 40,000 ถึง 120,000 บาท และพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาต
     (4) เมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ ความตาย อัตราโทษจำคุก 3 ถึง 10 ปีและปรับ 60,000 ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน ใบอนุญาตขับขี่
4.5 กฎหมายการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 สาระสำคัญของกฎหมายทวงหนี้ฉบับใหม่ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 6 มีนาคม 2558 มีดังนี้
     (1) คนทวงหนี้ทั้งในระบบและนอก ระบบ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 5 ปีปรับ ไม่เกิน 500,000 บาท
     (2)นักทวงหนี้ต้องขออนุญาตต ่อ คณะกรรมการกำกับการทวงหนี้โดยต้องมีการ จดทะเบียนต่อทางราชการ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาท
     (3) นักทวงหนี้ทวงได้เฉพาะลูกหนี้และ ผู้ค้ำประกันเท่านั้น จะไปทวงกับบุคคลในครอบครัวหรือ บุคคลอื่นไม่ได้ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 1 ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาท
     (4) ทวงหนี้ได้เฉพาะสถานที่ที่ลูกหนี้ ให้ไว้เท ่านั้น ยกเว้นติดต ่อไม ่ได้เวลาจันทร์-ศุกร์ 8.00-20.00 น. วันหยุดราชการ 8.00-18.00 น. นอกนั้นทวงไม่ได้
     (5) จำนวนครั้งต้องเหมาะสม ไม่ใช่ ทวงทั้งวัน
     (6) ผู้รับมอบอำนาจทวงหนี้ต้องแสดง หนังสือมอบอำนาจ รับชำระหนี้ต้องออกหลักฐาน การชำระหนี้
     (7) ห้ามข่มขู่ดูหมิ่น เปิดเผยเกี่ยวกับ ความเป็นหนี้ทวงโดยใช้ไปรษณียบัตรเอกสารเปิดผนึกโทรสาร ซองจดหมายที่มีข้อความหรือสัญลักษณ์ว่าส่งมา ทวงหนี้ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 5 ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาท
     (8) ห้ามทวงหนี้ในลักษณะหลอกลวง แสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด เช่น อ้างตัวเป็น ทหาร ตำรวจ ทนายความ หรือขู่ว่า ถ้าไม่จ่ายจะถูกยึดหรืออายัดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือน หรืออ้างว่า ดำเนินการให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิตหรือ รับจ้างจากบริษัทข้อมูลเครดิต
     (9) ห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายเกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการประกาศ เช่น ค ่าทวงหนี้ค ่าปรับ ต้องมีการกำหนดกันใหม ่ หลังกฎหมายใหม่ใช้บังคับ
     (10) ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับ การทวงหนี้ฝ่าฝืนมีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีปรับ ไม่เกิน 500,000 บาท
   4.6 กฎหมายที่เกี่ยวกับการเล่นเกม อินเทอร์เน็ต
   (1) เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีห้ามเล่นเกม อินเทอร์เน็ตในร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ก่อนเวลา 14.00 น. ในวันจันทร์– ศุกร์ โดยห้ามเล่นเกินเวลา22.00 น.และห้ามเล่นติดต่อกันเกิน 3ชั่วโมง ยกเว้น วันหยุดราชการ
     (2) ร้านเกม อินเทอร์เน็ต หากเปิดโดย ไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเกมที่เปิดจะต้อง ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
   4.7 กฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   1) พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
   4.8 การทะเบียนราษฎร์
   1) พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2534
   2) บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526
   4.9 กฎหมายที่เกี่ยวกับบุหรี่
   1. พรบ.ยาสูบ พ.ศ.2509
   2. พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
     1) การจำหน่ายบุหรี่
     2) สถานที่ห้ามสูบบุหรี่
     3) กฎหมายเกี่ยวกับ บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย
   3. ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2554