• 1599
 • admin@police.com

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เกิดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2501 ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เป็นบุตรของ นายสมภาพ ศรีวรขาน กับนาง เวียงงาม ศรีวรขาน สมรสกับ นางธารศรี ศรีวรขาน (สกุลเดิม พรหมนอก) มีบุตรชาย 3 คน คือ ร.ต.ท.ชัยโชติ ศรีวรขาน , นายกรพล ศรีวรขาน และ ร.ต.ต.กรวัฒน์ ศรีวรขาน

ประวัติการศึกษา

 • สำเร็จปฐมศึกษาที่ โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
 • สำเร็จมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 • สำเร็จรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตำรวจ) จาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 35
 • สำเร็จปริญญาโท บริหารรัฐกิจ จาก มหาวิทยาลัยเคนตั๊กกี้สเตรท
 • อบรมหลักสูตร เอฟบีไอ (FBI) รุ่น 201
 • อบรมหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน การเมือง รุ่นที่ 3 (วปอ.2548)
 • อบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 17
 • อบรมหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5

ประวัติการรับราชการ

เคยดำรงตำแหน่งสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งงานด้านป้องกันปราบปราม งานสืบสวนสอบสวน งานความมั่นคง รวมทั้งงานบริหาร ดังนี้

 1. พ.ศ. 2535 สารวัตร 3 กองกำกับการ 3 กองตำรวจสันติบาล 2
 2. พ.ศ. 2537 รองผู้กำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม
 3. พ.ศ. 2539 ผู้กำกับการ 4 กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 1
 4. พ.ศ. 2540 นายเวร ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 5. พ.ศ. 2544 ผู้บังคับการ สำนักงาน กต.ตร.
 6. พ.ศ. 2550 ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 7. พ.ศ. 2554 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 8. พ.ศ. 2556 จเรตำรวจแห่งชาติ
 9. พ.ศ. 2557 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ